Aktivt skogbruk

Eit landsdekkjande tilbod om skogbrukskurs. Tilbodet er mynta på skogeigarar og skogsarbeidarar. 
Kursa er også aktuelle for andre grupper som nyttarskogbruksreiskap, anten i sitt arbeid eller på fritida.
Aktivt skogbruk er skogbrukets leiande fagtilbod innan desentralisert opplæring; nært deltakarane sin heimstad eller arbeidsplass.
Jostein Dalen er instruktør innafør ei rekke fagfelt.

Du kan melde deg på kurs til skogbrukssjefen (kommunen), det lokale skogeigarlag eller direkte til instuktør.

Les meir om Aktivt Skogbruk.