Trepleie

Her stilles store krav til kunnskap om både treets biologi og den teknisk utføring av arbeidet. Det er også eit risikofylt arbeid som krev både god teknikk og riktig utstyr.

Tre kan hindre utsikt og skjerme for sola. Mange ynskjer å kappe toppen av treet. Dette kan føre til inngang av råtesopper, og dessutan veks det som regel fort opp igjen.

Ofte kan det vere ei betre løysing å hogge treet og plante eit meir kortvakse treslag.

Vi utfører:

  • Oppbyggingsbeskjæring.
  • Kroneheving.
  • Kronereinsk.
  • Kronereduksjon.
  • Kronesikring.