Flishogging

Største jobben er ofte å fjerne kvist og kratt.
Vi har effektivt flisingsutstyr - og kan flise det tilbake til skogen.
Volumet er då redusert til eit minimum.
Vi kan også flise rett i traktorhengar og kjøre det vekk.